I regelverket för Svenska Ishockeyförbundets Hockey Hall of Fame sägs att SIF, genom Hockey Hall of Fame ska samla, vårda och bevara den svenska ishockeyhistorien. De som ska hedras är spelare, coacher, ledare, domare och linjemän.

SIF:s styrelse utser en invalskommitté bestående av minst fem medlemmar varav en ordförande och en adjungerad sekreterare. Ordförande ska vara medlem i SIF:s styrelse. Invalskommitténs uppgift är att nominera kandidater, jämföra och bedöma kompetens och skicklighet för ett slutligt inval i SIF:s Hockey Hall of Fame. Invalskommittèn är suverän i sina beslut.

Läs regelverket här

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt