Invalskommittén har i uppgift att nominera kandidater för minst tre inval per år till Hockey Hall of Fame, HHoF samt att bedöma och jämföra kandidaternas kompetens och skicklighet för att slutligen bestämma vem som ska väljas in i HHoF. Invalskommittén är suverän i sitt beslut. Läs mer under regelverk.

Invalskommittén består av Ordförande Peter Forsberg, Ledamöterna Hans Andersson, Malin Fransson, Lars Granqvist, Jan Bengtsson och Lars G Karlsson. Stefan Ladhe är sekreterare.

Peter Forsberg

peter-forsberg

Hans Andersson

hasse-andersson

Malin Fransson

malin-fransson

Lars Granqvist

lasse-granqvist

Jan Bengtsson

janne-bengtsson

Lars G Karlsson

lars-g-karlsson

Stefan Ladhe

stefan-ladhe
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt